Obvyklé nemoci ČR


Spalničky

Spalničky (lat. Morbilli) jsou virové infekční onemocnění provázené charakteristickou vyrážkou. Původcem tohoto onemocnění je virus spalniček, jehož přirozeným hostitelem je výhradně člověk. Nákaza se šíří vzdušnou cestou - kapénkami. Díky povinnému očkování vakcínou MMR je v současnosti výskyt v České republice minimální, hlášeno je jen do dvaceti případů ročně[2] a to u dospělých nebo dospívajících dětí, které nebyly očkovány vůbec nebo jenom jednou dávkou. V zemích, kde není zavedené očkování jsou spalničky nebezpečné, život ohrožující onemocnění. Z celosvětového pohledu patří toto onemocnění mezi nejčastější příčiny úmrtí dětí do 5 let.

  1. Klinické projevy
  2. Průběh
  3. Léčba
  4. Komplikace
  5. Očkování

Klinické projevy

Inkubační doba viru spalniček je 6-19 dní, průměrně 13 dní[1]. Mezi první projevy patří kašel, zánět spojivek a rýma. Na sliznici v dutině ústní se mohou objevit charakteristické bílé skvrny na červeném podkladě, tzv. Koplikovy skrvny. O něco později se objevuje makulopapulózní vyrážka, která začíná typicky za ušima a postupně se odtud šíří přes obličej na celé tělo.

Průběh

Dítě se cítí špatně; stoupající teplota může dosáhnout až 40 °C; 6. - 7. den vyrážka ustupuje; 9. den dítě není infekční.

Léčba

Nemocný s touto infekcí by měl být v izolaci. Na spalničky není žádný specifický lék. Léčí se pouze projevy onemocnění - horečka a další nepříjemné symptomy. Kontrola teploty alespoň dvakrát denně; snižovat teplotu - léky, zábaly, omývání; dostatek tekutin; jestliže dítě pálí oči - omývat kouskem vaty namočeným ve studené vodě, v místnosti udělat pološero; klid na lůžku; rekonvalescence. U nemocných se sníženou obranyschopností lze podávat ribavirin.

Komplikace

Toto onemocnění mohou provázet komplikace postihující dýchací a nervovou soustavu. Patří mezi ně zápal plic, sekundární bakteriální infekce, tracheitis, febrilní křeče, abnormality na EEG, encefalitida, subakutní sklerotizující panencefalitida, průjem, hepatitida, apendicitida a myokarditida.

Očkování

V rámci pravidelného očkování se podává MMR vakcína, která obsahuje oslabené viry spalniček, příušnic a zarděnek. První dávka se podává po patnáctém měsíci věku dítěte a přeočkování se provádí za 6 až 10 měsíců po provedeném základním očkování.


Tento článek byl převzat z Wikipedia.org


Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody