Vymáhání regulačních poplatků zdravotnickými zařízeními


Vymáhání regulačních poplatků zdravotnickými zařízeními

V posledních dnech se objevily v tisku i v televizních zpravodajstvích informace o vymáhání dluhů za nezaplacené regulační poplatky ze strany nemocnic. Dluhy se podle dostupných informací týkají desetitisíců pacientů a v současné době budou vymáhány především nejstarší dluhy, to je dluhy za rok 2008. Pak přijdou na řadu dluhy z dalších let. Postup nemocnic je takový, že zasílají upomínky na jim známé adresy a pokud není dluh pacientem nadále uhrazen, je záležitost předávána právníkům k soudnímu vymáhání. Pokud soud vydá tak zvaný platební rozkaz a dlužník se ve stanovené lhůtě důvodně např. z důvodů omylu na straně nemocnice neodvolá a ani dluh neuhradí, je další vymáhání dluhu předáno exekutorovi. Je jasné, že jak náklady na právníky a exekutory, tak i soudní poplatky se stávají součástí vymáhaných částek a tedy z původních dluhů, které mohly být v řádu desítek a nebo stovek korun, jsou vymáhané částky v řádech tisíců až desetitisíců korun. Bohužel pacient nemusí být před vymáháním dluhu osobně informován a to například z důvodů, že nemocnice zasílá v první fázi celého procesu upomínky na nesprávnou adresu, následně například z důvodů, že nejste dosažitelní v místa bydliště a tím se ani nemusíte dozvědět o vydání platebního rozkazu soudem. Následně ale exekutor, kterému jsou ze zákona uděleny vysoké pravomoce ve zjišťování majetkových poměrů dlužníka je v dohledávání dlužníka a i jeho majetku zpravidla úspěšný. Do problémů se ale pacient může dostat i zcela nevinně. Pokud pacient regulační poplatek uhradil a nemocnice například z administrativních důvodů pochybila a z důvodů vlastní chyby ve své evidenci regulační poplatek na pacientovi vymáhá, je ze strany pacienta nezbytné umět úhradu regulačního poplatky prokázat potvrzením. Pro pacienta je tedy nezbytné si potvrzení o úhradách regulačních poplatků uschovávat a to pro jistotu po dobu alespoň tří let, neboť jak jsme již uvedli, současná vymáhání dluhů se týkají především roku 2008. I pro ty, kteří regulační poplatky řádně uhradili může být postup nemocnic pod heslem „boží mlýny melou pomalu, ale jistě“ a my dodáváme, že semelou pak každého, poučením hlavně ve smyslu nezbytného uschování si příslušných potvrzení.

Na druhé straně je vašim právem si výši vám vyúčtovaného regulačního poplatku v nemocnici a jiných zdravotnických zařízeních nechat řádně vysvětlit. Vydáváte vaše peníze, a proto se nenechte odbýt! S výší regulačních poplatků se můžete i seznámit na našich webových stránkách poplatky. Doporučujeme tak učinit předem. Můžete tak případně ihned vznést proti případnému nesprávnému a nebo neoprávněnému stanovení poplatků vznést námitku a žádat nápravu.

TISK       ZPĚT


Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody