Obvyklé nemoci ČR


Parkinsonismus

Parkinsonismus je neurodegenerativní onemocnění. Vzniká při nedostatečné produkci dopaminu v mozku (2. Okruh bazálních ganglií). Hlavním příznakem je zvýšení svalového tonu a snížení hybnosti. Pohyby jsou zpomalené, špatný odhad vzdálenosti. Dochází ke snížení činnosti mimických svalů. Řeč je monotoní, pomalá, tichá a nejasná. Při chůzi nedochází k současnému pohybu protilehlých končetin (horních a dolních), ale naopak k současnému pohybu končetin stejné strany (tzv. robotická chůze). Hlavním příznakem je třes, který se projevuje nejvíce v klidu, při práci a pohybu mizí. Je vemi závislý na emocích (zhoršuje se). Třes je nejznatelnější na prstech. Léčba na tuto chorobu není v současné době známá. Existují pouze prostředky, které její projevy zmírní a nemocnému tak uleví. Všechny tyto léky mají množství vedlejších účiků. Tato nemoc je známa již od starověku.
Jedná se o hypertonicko-hypokinetickýb syndrom. Příčínou parkinsonismu je zánět buněk v substantia nigra, následkem čehož je do striata produkován nedostatek dopaminu.
Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody