Obvyklé nemoci ČR


Mozková mrtvice

Jedná se o cévní onemocnění, které zasahuje tepny zajišťující výživu mozku. U mozkových mrtvic rozlišujeme dva typy:

Ischemická mrtvice je způsobena tím, že do mozkové tepny se dostane vmetek (embol) nebo sraženina (trombus) a tím dojde k jejímu uzavření. Následkem uzavření tepny je ukončení přívodu krve a tím pádem i kyslíku do mozku, v důsledku čehož dochází k postupnému zániku buněk a odumírání mozku.

Hemoragická mrtvice je méně častá a je zapříčeněna krvácením do mozku.

Rizikové faktory pro vznik mozkové mrtvice jsou vysoký tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu, nadváha, kouření, nedostatek pohybu a nemoci srdce (hlavně poruchy srdečního rytmu).
Prevence spočívá ve snaze vyhnout se všem výše uvedeným rizikovým faktorům.
Příznaky jsou velmi různodrodé, postižený může pociťovat závratě, mít dočasné omezenou pohyblivost končetin, nesrozumitelnou řeč a mnoho dalšího. Důsledky mrtvice jsou u každého pacienta jiné. Záleží na tom, která část mozku byla postižena a jakou měrou. Pacient po mrtvici může zůstat ochrnutý, dále může dojít ke ztrátě schopnosti komunikace, slepotě, hluchotě či ke smrti. Podle nynějších poznatků dochází k úmrtí buněk až po několika hodinách nedostatku kyslíku. Včasné rozpoznání mrtvice a rychlá léčba tak mohou podstatně ovlivnit výsledný stav pacienta.Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody