Obvyklé nemoci ČR


Kýly (hernie)

Kýly vznikají v místech, kde povolila břišní stěna. Jedná se o vchlípení peritoneální dutiny, obsahující část vnitřích orgánů. Mohou vznikat v důsledku vrozené malformace, patologického oslabení břišní stěny (jizvy, ochabnutí svalů) nebo v důsledku zvýšení nitrobřišního tlaku (v těhotenství, při obezitě, při fyzické zátěži). Kýly můžeme rozdělit podle dvou kriterií: vrozené x získané a zevní x vnitřní.

  1. Tříselné kýly
  2. Femorální kýla ( stehení)
  3. Brániční kýla
  4. Bochdalkova kýla
  5. Pupeční kýla

Tříselné kýly

Rozeznáváme dva typy tříslených kýl : přímou a nepřímou. Přímá kýla je vždy pouze získaná (namáhavá práce). Vyskytují se častěji u mužů (obecně těžší manuální práce). Podstatou vzniku je průchod střevních kliček skrz inguinální (tříselný) kanál do podkoží. Nejčastějšími příznaky jsou tlak a bolest v tříslech, dále se mohou vyskytnout zažívací problémy či potíže při močení.

Femorální kýla ( stehení)

Femorální kýla se častěji vyskytuje u žen. Vznik této kýly je na pochopení pro laiky, poměrně složitý, ale přesto jej zde pro doplnění uvedeme. Kýla nám proráží skrz fascia transversalis, dále prostupuje skrz lacuna vasorum do fossa iliopectinea a z ní do podkoží v místě hiatus saphenus. Příznakem může být bolest na vnitřní straně stěhna, ale často je prvním projevem až uskřinutí. Následkem uskřinutí je stlačení střeva a porucha cirkulace, což může vést k neprůchodnosti střev či ke gangréně střeva s perforací.

Brániční kýla

Jedná se o typ vrozené kýly. Příčinou vzniku je vstup horní části žaludku do dutiny hrudního. K tomuto vstupu dochází v důsledku špatného srůstu bránice během fetálního vývoje. Projevy jsou bolesti při polykání a pálení žáhy.

Bochdalkova kýla

Jedná se o vrozenou kýlu, která se vyskytuje u 1 z 2500 živě narozených dětí. Pooperační mortalita (úmrstnost) je 30-50%. Jedná se o přesun útrob do trigonum lubocostale v hrudní dutině. Příznaky jsou respirační potíže spojené s cyanózou (modrání konečků prstů) a vpadlé (člunkovité) břísko.

Pupeční kýla

Jako jediná ze všech typů se vyskytuje ve fyziologické podobě(v podobě přirozené, týkající se zdravého organizmu). K jejímu vzniku dochází během 2. měsíce fetálního života(ve druhé části těhotenství), kdy kličky vyvíjejícího se střeva vstoupí do pupečníku.

Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody