Obvyklé nemoci ČR


Křečové žíly (varixy)

Varixy jsou žíly s nefunkčními chlopněmi, které se postupně rozšiřují, stáčí a ztlušťují svou stěnu. Rizikovými faktory pro vznik křečových žil jsou:

Riziko vzniku křečových žil narůstá také spolu s věkem.
Klinickými projevy jsou:

Potíže ustupují při zdvižení nohou, v chladu a při chůzi. U neléčených varixů mohou nastat komplikace v podobě plicní embolie, bércového vředu, otoku dolních končetin či krvácení při poranění.
V těžkých případech se přistupuje k operativní léčbě, další možností je chemická obliterace varixů. V lehčích případech se využívá konzervativní léčby, která spočívá v chlazení nohou a jejich zvednutí při odpočinku.


Tip Amiga : Střídavé ponořování nohou do teplé a studené vody. Tento postup se často používá v lázních, ale vy si jej můžete vyzkoušet za podstatně nižší cenu i v teple domova.
Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody