Obvyklé nemoci ČR


Infarkt myokardu

Infarkt myokardu (srdeční mrtvice, srdeční záhať) Náhlé přerušení krevního zásobování části srdce. Dochází k němu náhlým uzávěrem srdeční (koronární) tepny - nejčasteji vznikem krevní sraženiny. Krevní sraženina (trombus) vznikne při prasknutí aterosklerotického plátu čímž zanikne protisrážlivá ochrana povrchu tepny. Aterosklerotický plát vzniká dlouhodobým ukládáním tukových látek do stěny cévy, podkladem je tedy ateroskleróza. Další příčinou může být vmetek krevní sraženiny, která vznikla v jiném místě cévního řečiště, céva může být uzavřena také vzduchovou bublinkou (příhody při potápění). Následek uzávěru koronární tepny může být zástava oběhu (náhlá srdeční smrt). V akutní fázi může nastat také kritické oslabení srdeční činnosti s kardiogenním šokem. Pokud není krevní proud v postižené tepně obnoven do 2 hodin dochází k nevratnému poškození postižené části srdce. Obnovení průtoku krve i po 2 hodinách má však blahodárný vliv. Z těchto důvodů při podezření vždy angažovat zdravotnickou záchrannou službu.
Infarkt myokardu se vyskytuje více u mužů než u žen. Nejvíce ohroženi jsou muži nad 50 let a ženy nad 60 let. Toto onemocnění se však nevyhýbá také mladším lidem, kteří mají nadměrnou srážlivost krve, genetické dispozice či velmi špatnou životosprávu. Infarkt myokardu spolu s anginou pectoris jsou ischemickou chorobou srdeční (ICHS), na kterou ročně umírají statisíce lidí.

  1. Typy infarktu myokardu
  2. Příčiny arterosklerózy
  3. Příčiny vzniku infarktu
  4. Příznaky
  5. První pomoc
  6. Léčba
  7. Následky
  8. Prevence

Typy infarktu myokardu

Podle lokalizace:
Někdy se také mohou vyskytovat kombinace těchto lokalizací, jako je například: Předozadní infarkt myokardu
Podle závažnosti:
Podle příznaků:

Příčiny arterosklerózy

Příčiny vzniku infarktu

Příznaky

Mezi nejčastější příznaky patří: Diferenciální diagnostika

První pomoc

Při podezření na infarkt se nesmí nemocný jakkoli fyzicky ani psychicky namáhat (i chození po bytě může být smrtící). Postiženému uvolníme těsný oděv a uložíme ho do polosedu,otevřeme okno. Zavoláme zdravotnickou záchrannou službu a můžeme ho nechat rozžvýkat půl tablety acylpyrinu (zastaví zvětšování sraženiny). V případě bezvědomí provádíme ošetření jako u klasického bezvědomí a pečlivě kontrolujeme zda postižený stále dýchá,pokud ne,neodkladně zahajujeme resuscitaci. Je také možno podat léky obsahující nitroglycerin a ještě účinnější isosorbid dinitrát, které uvolňují oxid dusnatý. (oxid dusnatý je vasodilatans působící v tomto případě na zúžené koronární tepny).

Léčba

Pacientovi je provedeno vyšetření EKG a odebrána krev. Zároveň jsou pacientovi podávány léky proti bolesti. Podle technických možností nemocnice je pacient poslán na koronarografii (rentgenové vyšetření koronárních tepen), kde mu je podle potřeby provedena angioplastika (rozšíření neprůchodné cévy), zaveden stent (vnitřní protéza cévní stěny), nebo mu jsou podávány léky na ředění krve a zahájena trombolýza (rozpuštění sraženiny), která spočívá v podání trombolytik. Dále mohou být podávány beta-blokátory, které snižují krevní tlak nebo léky, které snižují množství cholesterolu v krvi. Podání těchto i jiných léků závisí na stavu pacienta a výsledcích prováděných testů. Mezi další léčbu také patří vytvoření aortokoronárního bypassu. V postižené části srdečního svalu se po čase vytvoří vazivová jizva, která však není stejně výkonná jako sval.

Následky
Tento článek byl převzat z Wikipedia.org


Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody