Elektronická zdravotní knížka IZIP:


Elektronická zdravotní knížka IZIP

V poslední době se stále častěji můžeme setkat s pojmem elektronická zdravotní knížka. Co to však je a jak to funguje?
Dle informace uvedené na webových stránkách www.izip.cz/system-izip/jak-funguje-izip je elektronická zdravotní knížka vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu umožňující propojení poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Cílem je předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem. Jak vyplývá z informace na výše uvedených webových stránkách, je její vedení i zřízení zdarma pouze pro pojištěnce VZP ČR.
Registraci do systému lze provést online prostřednictvím internetu na adrese https://reg.izip.cz/clientapplication/step1. V systému IZIP nejsou ale zapojeni všichni lékaři. iAmigo doporučuje se o registraci do systému IZIP poradit se svým ošetřujícím lékařem.

TISK


Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody