Obvyklé nemoci ČR


Cukrovka (diabetes mellitus)

  1. Cukrovka I. typu
  2. Cukrovka II.typu
  3. Těhotenská cukrovka
  4. Příznaky
  5. Léčba
  6. Komplikace
  7. Prevence

Jedná se o metabolické onemocnění, které je způsobeno zvýšeným množstvím cukru v krvi (hyperglykemie). Toto zvýšení je dáno nedostatečnou produkcí inzulinu, což je hormon produkovaný slinivkou. Rozlišujeme celkem tři typy cukrovky:

Cukrovka I. typu

Tento typ se objevuje především u dětí ve věku okolo 15 let. Je zapříčiněn úplným zničením B buněk (produkují ve slinivce inzulin) a pacineti jsou tak po celý život odkázáni na jeho umělé dodávání. Příčinou zániku buněk je autoimunitní reakce organismu (tělo napadá vlastní buňky), ale proč k tomu dochází není stále zcela jasné.

Cukrovka II.typu

Tento typ cukrovky se naopak objevuje až v pozdějším věku, většinou okolo 40. roku života. Narozdíl od I. typu, produkuje slinivka naopak větší množství inzulínu než u zdravých lidí avšak tělo je vůči němu rezistentní (nepřijímá ho). Pacientům jsou proto podávány léky, které zvyšují citlivost na inzulin. Tento typ se často vyskytuje u obézních lidí.

Těhotenská cukrovka

Během těhotenství dochází k tomu, že se hladina glykémie v krvi vychyluje v důsledku činnosti těhotenských hormonů. Slinivka některých žen není schopna zvládnout produkovat požadované, větší množství inzulinu a udržet tak hladinu cukru v rovnováze. Dojde tedy k tomu, že cukr projde skrz placentární bariéru k plodu a ten, jako odpověď na jeho zvýšené množství, začne sám produkovat více inzulinu. U plodu se v důsledku toho může objevit větší porodní hmotnost či novorozenecká žloutenka. U matky většinou příznaky cukrovky brzy po porodu vymizí.

Příznaky

Prvními příznaky onemocnění jsou hubnutí, časté pociťování žízně, zvýšená únava, nevýkonost. Mohou se vyskytovat také opakované záněty močových cest. Prvním příznakem se může stát až ztráta vědomí, v důsledku vysoké hladiny cukru v krvi.

Léčba

Hlavní součástí léčby je dieta a fyzická aktivita. Dieta spočívá ve správném rozložení stravy, která by měla obsahovat 55% sacharidů, 30% tuků a 15% bílkovin. Strava by měla být koncipována tak, aby pacinet nehubl ani netloustl. Všeobecně je známo, že pacienti s diabetes by neměli jíst sladké. Sladké by jim mělo být podáno pouze v případě náhlého poklesu cukru v krvi. Pacientům s diabetes typu I je dále nutné dodávat inzulin. Píchá se 3x – 6x denně pod kůži v oblastni vnitřní strany stehna či paže. Někteří nemocní mají zavedenou tzv. inzulinovou pumpu, která jim dodává inzulin nepřetržitě. Důležité je si během dne pravidelně měřit hladinu cukru. U lidí s typem I je možnou léčbou transplantace slinivky.

Komplikace

Mezi často se vyskytující doprovodné potíže patří snížená funkce ledvin (případně jejich úplné selhání), nemoci očí (zelený zákal, slepota,..), brnění končetin, otoky, otlaky a záněty dolních končetin, u kterých hrozí riziko gangrény a případná amputace. Nejnebezbečnějšími akutními komplikacemi jsou ketoacidotické koma (při nepodání inzulinu) a hypoglykemické koma (při předávkováni inzulinem). Ketoacidotické koma se projevuje různě silnou poruchou vědomí, usilovným dýcháním, dech pacienta je silně cítit po acetonu. Je samozřejmě nutné dodat pacientovi inzulin. Hypoglykemické koma se projevuje třesem, chladem, nervozitou, závratěmi. Má velmi rychlý průběh a pacinet velmi brzy upadá do bezvědomí.

Prevence

Prevencí před diabetem typu II je správná životospráva, dostatečná tělesná aktivita a udržování normální váhy. Pro diabetes typu I prevence neexistuje a její výskyt se nedá nijak ovlivnit.

Tip Amiga : Pokud si nejste jistí, zda se jedná o hyper- nebo hypoglykemický záchvat, VŽDY podejte postiženému raději sladké (kostka cukru pod jazyk).Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody