Obvyklé nemoci ČR


Astma Bronchiale

Jedná se o chronické onemocnění dýchacích cest, které vede ke sníženému dýchání nebo až k dechové nedostatečnosti. Je nejčastějším chronickým oněmocněním u dětí (trpí jím jich asi 10% - hlavně chlapci). Mezi obvyklé symptomy patří dušnost, kašel, sípaní, svírání hrudníku. Pokud doje k náhlému zhoršení stavů pacienta jedná se o tzv. astmatický záchvat. Nemocný se nemůže nadechnout, případně dostane záchvat kašle (vede opět k dušnosti). U těžkých případů dochází ke zmodrání pacienta díky nedostatku kyslíku, k bolesti na hrudi a případně i pádu do bezvědomí. Nejzávážnější záchvaty mohou mít za následek i smrt v důsledku zástavy dýchání. Astmatický záchvat může trvat od několika minut až po několi hodin, záleží při tom na těžkosti stavu pacienta. Příčinou asthma je kombinace vlivu vnějšího prostředí a genetických faktorů. Z vnějšího prostředí je asthma nejvíce ovlivňováno znečištěním vzduchu, zvýšenou koncentrací ozonu, kouřením (i pasivním). Navzniku astmatu se podílí také alergie na různé látky a stres. Pokud jde o léčbu, léčí se pouze astmatické záchvaty, které jsou potlačovány speciálním sprejem pro astmatiky.Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody