Deregulace nájemného - mapa nájemného

Loading


120 x 600 povinné ručení

Deregulace nájemného - mapa nájemného

15:30 17. únor 2011

V minulém roce jsme Vás v několika článcích informovali o deregulaci nájemného. 28. února zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) první výstupy projektu mapa nájemného. Co to je a k čemu tento projekt vlastně slouží?

Mapa nájemného není jak bylo v některých médiích řečeno vodítkem pro stanovení nájmu. Což je logické, pokud by tomu tak bylo došlo by místo deregulace nájemného pouze k jiné formě regulace. Jak jsme již v předchozích článcích říkali nájemné je po deregulaci stanovováno tržně. Na základě výše poptávky si může majitel bytu stanovit jakoukoli výši nájemného – pokud jí bude někdo ochoten zaplatit.

K čemu tedy tato tzv. mapa nájemného slouží? Jde o jeden (nikoli však jediný) z nástrojů, které mohou být využity v případě rozporu mezi nájemným požadovaným od nájemce a představou nájemníka. Bude v budoucnu využívána například v případě skokového navýšení požadavku na výši nájmu například u lidí, kteří daný byt obývají již po delší dobu a nelíbí se jim výše nájemného, kterou musí platit po deregulaci. V takovém případě mohou dát pronajímatele k soudu, který pak stanový na základě řady faktorů tzv. spravedlivou výši nájemného.

Jak jsou naši zastupitelé s mapou daleko? V první zveřejněné verzi je možné nalézt 64 z 639 měst a obcí nad 2000 obyvatel, kterých se tento projekt týká. V současné době je v mapě nejvíce zastoupen kraj Vysočina s 18 městy a obcemi naopak nejpomalejší jsou kraje Zlínský, Olomoucký, Pardubický, Královéhradecký, Karlovarský a Plzeňský. Obyvatelé těchto krajů se zatím svých údajů nedočkají.

Mapa bude průběžně každý měsíc obnovována a doplňována a mělo by se tak dosáhnout jejího plné funkčnosti do konce roku 2011.

iAmigo

Deregulace nájemného

Deregulace nájemného bytů k 31. 12. 2010

Deregulace nájemného: nová telefonní linka ministerstva pro místní rozvoj

TISK      ZPĚT


Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody