Daň z příjmů fyzických osob – co přinést paní mzdové účetní?

Loading


120 x 600 povinné ručení

Daň z příjmů fyzických osob – co přinést paní mzdové účetní?

18:30 23. leden 2011

V minulém dílu našeho seriálu jsme končili tím, že jako zaměstnanci nemusíte za splnění některých podmínek stanovených Zákonem o daních z příjmů sami podávat daňové přiznání na finančním úřadě a vaše daňové povinnosti za rok 2010 zajistí zaměstnavatel prostřednictvím tak zvaného ročního zúčtování. Podmínkou pro tento postup je, že do 15. února 2011 požádáte svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění a o provedení výpočtu daně z příjmů (dále jen „Žádost o provedení zúčtování“). Svým podpisem na této žádosti potvrdíte splnění stanovených zákonných podmínek. Co konkrétně svým podpisem potvrdíte a co všechno byste si měli ve vlastním zájmu pro zaměstnavatele obstarat a připravit? Na to vám chceme dát odpověď v následujících odstavcích.

Nejdříve, co svým podpisem potvrzujete

První co svým podpisem Žádosti o provedení zúčtování potvrzujete je, že jste v roce 2010 současně nepobírali kromě mzdy od jednoho zaměstnavatele nebo postupně od více zaměstnavatelů (což je běžné při změně zaměstnání v průběhu roku) včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito zaměstnavateli v době, kdy jste pro ně již nepracovali (např. bývalý zaměstnavatel vám ještě doplatí 13. plat, na něž vám vznikl nárok), příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, příjmů z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatních příjmů podléhající dani z příjmů fyzických osob vyšší než 6.000 Kč. Především je nutno upozornit na podmínku vyloučení souběhu současných příjmů ze dvou zaměstnání. Pozor tedy, pokud jste měli příjmy od dvou zaměstnavatelů současně, např. jste si ještě přivydělávali ve vedlejším pracovním poměru, pak se podání daňového přiznání nevyhnete. Jsou zde ale výjimky, například při příjmech z vedlejšího pracovního poměru do 5.000 Kč, kdy Vám byly tyto příjmy zpravidla již zdaněny srážkovou daní a v tomto případě pak podmínky prohlášení splňujete.

Prakticky lze říci, že pokud k vašemu zaměstnání nemáte u jiného zaměstnavatele souběžný pracovní poměr, nepodnikáte, nepronajímáte např. chatu, byt apod., budete podmínky prohlášení velmi pravděpodobně splňovat. Pozor pouze na některé jednorázové příjmy, jako například prodej bytu, domu apod. V těchto případech se dopady těchto prodejů na vaše daně musí zcela individuelně posoudit, což ale přesahuje rámec našeho článku.

Zákon o daních z příjmů již řadu let umožňuje zohlednit při propočtu vaší daňové povinnosti zaplacené úroky z úvěrů použitých na financování vašich bytových potřeb. Jedná se o úroky, které platíte například stavební spořitelně a nebo hypoteční bance z úvěrů na koupi domu, bytu apod., zákon hovoří obecněji o tak zvané bytové potřebě. Svým podpisem na žádosti o provedení zúčtování potvrzujete, že zaplacené úroky neuplatňuje současně jiná osoba, například manželka u svého zaměstnavatele.

Podpisem Žádosti o provedení zúčtování dále potvrzujete, že současně neuplatňujete za rok 2010 a to ani za jediný měsíc tohoto roku nárok na slevy na dani, kterými jsou základní sleva na dani za Vás, případné slevy za invaliditu a nebo slevu na studenta u jiného zaměstnavatele a že jste ani stejné prohlášení pro rok 2010 nepodepsal u jiného zaměstnavatele. To samé platí i pro daňové zvýhodnění na děti. I zde svým podpisem potvrzujete, že toto zvýhodnění není uplatňováno duplicitně, např. vámi i vaší manželkou.

Co si lze v rámci ročního zúčtování a tedy při podpisu prohlášení uplatnit

Pokud vaše manželka a nebo manžel nedosáhl v roce 2010 příjmu 68.000 Kč, pak si lze uplatnit slevu na dani ve výši 24.840 Kč. Pokud přichází tato záležitost v úvahu, je nutno se na detailní podmínky pro uplatnění této slevy podrobně podívat. Přesný popis opět přesahuje rámce tohoto článku. Sleva ve výši 24.840 Kč je ale tak podstatná, že určitě stojí za to si v konkrétních případech možnosti jejího uplatnění ověřit.

Jednou z možností, jak si snížit svou daňovou povinnost je uplatnění si vámi poskytnutého daru na zákonem specifikované účely. Zamyslete se, zda jste v roce 2010 například neposkytli dar v souvislosti s povodněmi v severních Čechách, ve vaší obci sportovnímu oddílu, škole na účely vzdělávací apod. Jako dar je považováno i bezpříspěvkové darování krve. Pokud jste nějaký věcný a nebo peněžní dar a nebo bezplatně krev v průběhu roku 2010 darovali, předložte vaší mzdové účetní průkazné doklady. Pokud předmětem daru a osobou obdarovaného splníte podmínky stanovené Zákonem o daních z příjmů, můžete svou daňovou povinnost minimálně o uznatelnou výši, která se poměřuje k vašemu daňovému základu, snížit.

Již výše jsme se dotkli úroků z úvěrů ze stavebního spoření a nebo hypotečních úvěrů. Stavební spořitelny a banky financující bytové potřeby Vám zpravidla samy v lednu letošního roku zašlou potvrzení o zaplacených úrocích. Pokud by tomu tak nebylo, zaurgujte u nich vystavení tohoto potvrzení. To pak odevzdejte vaší paní mzdové účetní, která vám zaplacené úroky v rámci možností daných zákonem uplatní při ročním zúčtování vaší daňové povinnosti.

Platíte si příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění? I v tomto případě si můžete v závislosti na výši vašich plateb a možností daných vašim daňovým základem snížit základ daně až o 12.000 Kč ročně pro každý typ pojištění, tedy souhrnně až 24.000 Kč za rok 2010. Opět k tomu ale potřebujete potvrzení penzijního fondu a životní pojišťovny o výši vámi hrazeného pojištění. Bez těchto potvrzení vám vaše paní mzdová účetní snížení daňového základu a tím i daňové povinnosti provést nemůže.

Poměrně novou možností, jak snížit daňový základ je i uplatnění vašich soukromých úhrad nákladů za zkoušky ověřující výsledky vašeho dalšího vzdělávání. Bližší podmínky opět stanovuje zákon, lze si uplatnit až 10.000 Kč, v případě osob se zdravotním pojištěním ještě více a to až do 15.000 Kč u osob s těžším zdravotním postižením. Pokud jste se v roce 2010 vzdělávali a zaplatili za zkoušky ověřující výsledky toto vzdělávání, neváhejte je opět předložit v rámci podpisu prohlášení.

Pokud jste členy odborové organizace a platíte členské příspěvky, umožňuje vám zákon uplatnit snížení základu daně o 1,5 % vašich příjmů ze zaměstnání, nejvýše však o 3.000 Kč za rok 2010.

Závěrem: Jak už to v praxi bývá, co si sám nezařídíte a nebo přinejmenším nepohlídáte, to za vás většinou nikdo neudělá. Abyste mohli uplatnit snížení vašich daní v rámci zákonem stanovených podmínek, musíte potřebná potvrzení včas svému zaměstnavateli předložit. Jak jsme již uvedli, týká se to předložení podkladů pro uplatnění vámi poskytnutého daru včetně bezpříspěvkového darování krve, úroků z úvěrů, které jste v rámci financování svých bytových potřeb zaplatili stavení spořitelně a nebo příslušné bance, potvrzení o platbách vašich příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění a potvrzení o úhradě nákladů za zkoušky ověřujících výsledky vašeho dalšího vzdělávání. Potvrzení o zaplacení členských příspěvků odborové organizaci za váš většinou obstará vaše odborová organizace sama. I když zákon stanovuje pro uplatnění snížení základu daně některé další podmiňující podmínky, neváhejte si jednotlivá potvrzení obstarat a předložit. Bude na vašem zaměstnavateli, aby splnění všech podmínek pro uplatnění nároku posoudil. K tomu si patrně vyžádá od vás některé další informace a údaje, např. vaši smlouvu u penzijním připojištění apod. Pokud by vám zaměstnavatel nárok na snížení základu daně neuplatnil a nebyli byste s jeho vysvětlením spokojeni, můžete se případně obrátit i na finanční úřad.

iAmigo

TISK      ZPĚT


Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody