Daň z příjmů fyzických osob – budete podávat daňové přiznání?

Loading


120 x 600 povinné ručení

Daň z příjmů fyzických osob – budete podávat daňové přiznání?

14:00 23. leden 2011

Již Benjamin Franklin, americký státník, diplomat, přírodovědec, spisovatel a taktéž zakladetel první univerzity ve Spojených státech v 18. století vyslovil nesmrtelný a bohužel stále platný výrok „V tomto světě není nic jistého – kromě smrti a daní“. V případě první možnosti je cena jasná - život. V případě té druhé jistoty máme přeci jen určité legální možnosti, jak zbytečně nezaplatit více než stanoví zákonné předpisy. Nic ale nejde samo a je na nás, abychom možností v mezích zákona využili. Za tímto účelem vás chceme v několika pokračováních o některých možnostech v rámci našeho miniseriálu k tomuto tématu inspirovat.

První základní otázkou je, zda budeme muset sami své daňové povinnosti obhajovat před finančním úřadem. To souvisí s otázkou, zda jste a nebo nejste povinni podávat daňové přiznání.
Zákon o daních z příjmů stanovuje, že daňové přiznání je povinen podat každý, kdo dosáhl příjmů, které jsou předmětem této daně vyšších než 15.000 Kč. Daňové přiznání jsou povinni podat dokonce i ti z vás, kteří měli příjmy nižší než 15.000 Kč a vykázali přitom tak zvanou daňovou ztrátu. Formulace v zákoně jsou na první pohled hrozivé. Naštěstí pro většinu z nás, kdo jsme v zaměstnaneckém poměru umožňuje Zákon o daních z příjmů využít možnosti, kdy daňové přiznání podávat nemusíme. Jedná se v zásadě o případy, kdy jsme pobírali mzdu v průběhu roku v jednom okamžiku jen od jednoho zaměstnavatele, u kterého jsme podepsali tak zvané „prohlášení“. Většina z nás si již na podepisování prohlášení zvykla. Zpravidla paní, odpovědná za mzdovou agendu nám vše vysvětlí a předloží, a tak při nástupu do nového zaměstnání a pak každoročně do 15. února prohlášení podepisujeme, aniž se hlouběji zamýšlíme nad jeho smyslem. Pozor ale, že právě při podepisování prohlášení do 15. února můžeme předložením některých dokumentů svou daňovou povinnost snížit, což se projeví pozitvně v tak zvaném ročním zúčtování. O jaké dokumenty a pro jaké případy se jedná, vám sdělíme v příštím pokračování.

iAmigo

TISK      ZPĚT


Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody