Daň z nemovitostí – poslední výzva k podání daňového přiznání do 31. ledna 2011

Loading


120 x 600 povinné ručení

Daň z nemovitostí – poslední výzva k podání daňového přiznání do 31. ledna 2011

19:15 30. leden 2011

Dne 31. ledna 2011 uplyne lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí za rok 2011. Pokud tak neučiníte, přestože jste k podání tohoto přiznání byli ze zákona povinni, nemine Vás bohužel pokuta, která vám bude vyměřena. Výše a způsob stanovení pokuty jsou stanoveny zákonem, bližší informaci lze nalézt i v pokynech pro vyplnění přiznání k daní z nemovitostí. Zde je na druhé stránce poučení v rámci informací k dani z nemovitostí uvedeno: „Nepodá-li poplatník daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, ačkoli měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně (poznámka autora : tvrzení daně = daňového přiznání) ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Pokud by takto vypočtená částka pokuty byla nižší než 500 Kč, činí výše pokuty za opožděné tvrzení daně 500 Kč.“

iAmigo doporučuje v každém případě daňové přiznání podat a to i za cenu, že vše nevyplníte správně. Pokud z neznalosti a nebo z nepochopení uvedete v daňovém přiznání některé údaje nepřesně a nebo nesprávně (například neznáte některé koeficienty platné pro vaše město a nebo obec), pak vás finanční úřad zpravidla v následujících měsících vyzve k doplnění a nebo vysvětlení vašeho přiznání. To je pak dobrá příležitost dát věci mnohdy přímo ve spolupráci s finančním úřadem do pořádku. V případě daně z nemovitostí máme oproti jiným daním jednu velkou výhodu. Ke dni podání daňového přiznání není ještě splatná samotná daň. Tu platí většina z nás buď v celé výši k 31. květnu a nebo ve splátkách k 31. květnu a 30. listopadu. Chybně spočtená daň ve vašem daňovém přiznání ještě tedy neznamená vznik bezprostřední finanční sankce. Pokud tedy podáte přiznání i v ne zcela správné podobě k 31. lednu 2011 a následně případné nespránosti do doby splatnosti daňové povinnosti napravíte, vyhnete se pokutě za nepodání daňového přiznání. O formuláři daňového přiznání včetně pokynů k jeho vyplnění jsme vás informovali na našich stránkách již 9. ledna 2011.

Blíže k povinnosti podání daňového přiznání a k tiskopisům ZDE .

iAmigo

TISK      ZPĚT


Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody