Daň z příjmů fyzických osob – prodali jste v roce 2010 nemovitost?

Loading


120 x 600 povinné ručení

Daň z příjmů fyzických osob – prodali jste v roce 2010 nemovitost?

17:15 1. únor 2011

Navazujeme tímto na naše předchozí příspěvky zaměřené na daňovou problematiku. V minulém díle jsme vás informovali hlavně o tom, co by zaměstnanci neměli zapomenout přinést své mzdové účetní, pokud budou žádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob. Provedení ročního zúčtování daně prostřednictvím svého zaměstnavatele je jistě pro mnohé tou nejjednodušší variantou, jak se vypořádat se svými daňovými povinnostmi, a přitom ale současně využít i všech možností snížení daňové povinnosti.

Jsou ale případy, kdy i vás jako zaměstnance podání daňového přiznání nemine. Dnes bychom se chtěli věnovat jednomu z těchto možných případů, které souvisí s prodejem nemovitostí. Pokud jste v roce 2010 prodali například rodinný dům, byt, chatu, pozemek a nebo jinou nemovitost, kterou jste v minulosti koupili, zdědili a nebo získali darem, budete muset pro jistotu ověřit, zda nebudete muset podat daňové přiznání vašemu místně příslušnému finančnímu úřadu sami. Příjmy z prodeje nemovitostí jsou sice naštěstí za splnění podmínek stanovených Zákonem o daních z příjmů osvobozeny, splnění podmínek tohoto osvobození je nutno ale prověřit. Abychom naše vysvětlování příliš nekomplikovali, budeme popisovat případy, kdy prodávané nemovitosti nebyly v minulosti používány k podnikatelským účelům a nebyly součástí tak zvaného obchodního majetku. Pokud by vás právě takovýto případ zajímal, napište nám a my tyto případy také na našich stránkách vysvětlíme. Za výše uvedených okolností, jsou v případě prodeje vašeho rodinného domu a nebo bytu včetně podílu na společných prostorách a souvisejícím pozemku osvobozeny příjmy z takového prodeje, pokud jste jako prodávající měli v tomto rodinné domě a nebo bytě bydliště nejméně po dobu dvou let před prodejem. Bydliště se přitom posuzuje podle skutečného stavu, nikoli podle údajů v evidenci obyvatel. Zákon o daních z příjmů je v této oblasti poměrně velkorysý. Osvobozen je i příjem z prodeje rodinného domu a nebo bytu v případě nedodržení uvedené dvouleté lhůty bydliště, pokud prostředky získané z tohoto prodeje použijete na uspokojení své bytové potřeby, tedy například koupi nového rodinného domu. Na první pohled je patrné, že většina prodejů rodinných domů a bytů v osobním vlastnictví tato kriteria splní a vám se určitě uleví.

A jak je tomu ale v případě například prodeje chaty, pozemku a nebo jiné nemovitosti? Co když jste prodali rodinný dům a nebo byt a nesplnili jste podmínku nejméně dvouletého bydliště a nepoužili jste prostředky pro pořízení nemovitosti pro vaše bydlení, jak jsme vysvětlili v předchozím odstavci? Pak trvá lhůta pro osvobození takovýchto prodejů v zásadě pět let. To znamená, že mezi získáním takovéto nemovitosti do vašeho vlastnictví a jeho následným prodejem musí uplynout nejméně pět let. Zákon o daních z příjmů je ale opět poměrně velkorysý a pětiletou podmínku změkčuje v případech dědictví. Pokud například zdědíte nemovitost po svých rodičích, prarodičích a nebo manželovi, posuzuje se splnění pětileté lhůty i za období, kdy byl majitelem nemovitosti váš zesnulý příbuzný. Pozor ale na nedočkavce. Pokud byste se již peněz z prodeje takovéto zděděné nemovitosti nemohli dočkat a přijali byste od budoucího kupujícího zálohu na prodejní cenu před uplynutím pětileté lhůty, pak podmínky pro osvobození nesplníte. Z výše uvedených případů je zřejmé, že při prodejích nemovitostí se většina občanů povinnosti zdanění takovýchto prodejů vyhne. Splněním podmínek pro osvobození prodeje nemovitostí budete moci s klidným svědomím podepsat u svého zaměstnavatele „Žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění a o provedení výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ tak, jak jsme vás v našem minulém příspěvku informovali. Povinnost správně spočítat a vypořádat daň tím přenesete na svého zaměstnavatele.

Pokud budete muset daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob přece jen z důvodů nesplnění výše uvedených podmínek pro osvobození prodeje nemovitostí podat, pak se musíte zabývat ve svém daňovém přiznání svými veškerými příjmy za rok 2010, tedy i těmi, které jste pobírali formou mzdy od svého zaměstnavatele. V tomto případě musíte jako zaměstnanci požádat svou paní mzdovou účetní, aby vám vystavila tak zvané „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“. Jedná se o formulář stanovený Ministerstvem financí, na kterém jsou vykázány všechny důležité informace pro vaše daňové přiznání. Tyto informace jsou jednak nezbytné pro vyplnění daňového přiznání, jednak je samotné potvrzení jednou z povinných příloh vašeho daňového přiznání předkládanému finančnímu úřadu. Podání daňového přiznání se budeme věnovat v jednom z příštích pokračování našeho seriálu.

iAmigo

Starší články týkající se dani z příjmů:

Daň z příjmů fyzických osob – budete podávat daňové přiznání?

Daň z příjmů fyzických osob – co přinést paní mzdové účetní?

TISK      ZPĚT


Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody