Daň z příjmů fyzických osob – družstevní byty

Loading


120 x 600 povinné ručení

Daň z příjmů fyzických osob – družstevní byty

20:15 3. únor 2011

V našem minulém příspěvku jsme se zabývali daňovými důsledky, které vás mohou potkat v případě prodeje rodinného domu, bytu a nebo jiné nemovitosti v průběhu roku 2010 a to z pohledu daňové povinnosti k dani z příjmů. Dnes bychom chtěli tuto problematiku ještě doplnit o vysvětlení daňových důsledků vyplývajících z převodu členských práv a povinností mezi členy bytového družstva. Zjednodušeně se často mezi veřejností hovoří o „prodeji družstevního bytu“. Pojem prodej družstevního bytu jsme dali do uvozovek proto, neboť z právního hlediska se při změnách uživatelů družstevních bytů nejedná o prodej bytu, ale pouze o převod členských práv a povinností v rámci bytového družstva. Členové bytových družstev a současně i uživatelé bytů se někdy mylně domnívají, že jsou majiteli družstevních bytů a že mohou „svůj“ družstevní byt prodat. Právně ale dochází k výše uvedenému převodu členských práv a povinností mezi stávajícím a zpravidla novým členem bytového družstva. Jaké daňové důsledky má tento převod práv a povinností ve srovnání s prodejem vlastního rodinného domu a nebo bytu?

V případě převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu je příjem z takovéhoto převodu osvobozen až po pěti letech od nabytí těchto členských práv. Pětileté období může být nepříjemným překvapením. Pokud totiž postoupíte za úplatu svá členská práva do pěti let od jejich nabytí za cenu vyšší, než za kterou je pořídili, podléhá tento příjem v zásadě zdanění. Zákon o dani z příjmů ale naštěstí dává například těm z vás , kteří považujete družstevní byt za jakousi přechodnou stanici k pořízení vlastního bytu a nebo rodinného domu šanci se zdanění takovéhoto příjmu vyhnout. Pokud použijete příjem z převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu (a současně i zrušíte nájemní smlouvu k předmětnému bytu) nejpozději v následujícím kalendářním roce na financování bytových potřeb, mezi něž například patří pořízení vlastního bytu a nebo výstavba rodinného domu, bude příjem z takovéhoto převodu práv od daně z příjmů osvobozen. Zákon jde dokonce ještě dál a uznává za splnění této podmínky i výdaje na bytové potřeby v době jednoho roku před získáním příjmu z převodu členských práv. Vysoká benevolentnost těchto ustanovení je ale podmíněna plněním oznamovací povinnosti. V roce, v němž obdržíte příjem z převodu členských práv musíte tento příjem finančnímu úřadu oznámit. Tím bude mít berňák i pod kontrolou splnění stanovené podmínky použití tohoto příjmu na bytové účely. Samozřejmě, že pro ty z vás, kteří splní výše uvedenou základní pětiletou lhůtu mezi nabytím a převodem členských práv a uzavřením a ukončením nájemní smlouvy k příslušnému bytu, žádná daňová a tedy ani oznamovací povinnost nevzniká a příjem je od daně osvobozen.

iAmigo

Starší články týkající se dani z příjmů:

Daň z příjmů fyzických osob – prodali jste v roce 2010 nemovitost?

Daň z příjmů fyzických osob – budete podávat daňové přiznání?

Daň z příjmů fyzických osob – co přinést paní mzdové účetní?

TISK      ZPĚT


Úvod   Informace   Zdraví  Volný čas   Návody